dinsdag 15 juni 2010

Het Pontje


Het Pontje

Bron: De Volkskrant, 12 juni 2010

De frase komt 131 keer voor in het lied , dat trouwens ook zo heet: Heen en weer. De grote tekstdichter Drs.P beschreef het wezen van overzetveren en pontjes met de volgende geniale zinnen: We zijn hier aan de oever van één machtige rivier/ De andere oever is daarginds en deze hier is hier.
In maart van dit jaar telde Nederland 243 "zoete"veerdiensten, de boten naar de Waddeneilanden dus niet meegerekend. De veerponten, veerboten, kabelveerponten, gierponten, en andere overzetvarianten zetten in 2009 32 miljoen passagiers over.
De oever waar we niet zijn noemen wij de overkant/ Die wordt dan deze kant zodra we daar zijn aangeland.
De veerpont is vanzelfsprekend geen exclusief Nederlands verschijnsel, maar het Nederlandse landschap met zijn langzaam stromemde rivieren is ondenkbaar zónder pontjes. Het oudst bekende veerrecht werd in 1329 verleend in Gorinchem, maar veren voeren er toen al vele eeuwen. De Romeinen staken de brede rivieren over op plaatsen waarvan de naam nu nog verwijst naar traiectum-oversteken: Utrecht, Dordrecht, Maastricht. Op veel plaatsen in Nederland varen al eeuwenlang pontjes eindeloos heen en weer.
In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw legden veel pontjes het loodje. Voor auto's waren bruggen handiger en omrijden ging meestal sneller dan wachten op de veerman. Maar in 1982 wordt de Vereniging Vrienden van de Voetveren opgericht, die zich sterk maakt voor het behoud van bedreigde pontjes. Dat en de toenemende populariteit van de veren onder fietsers en wandelaars, zorgde voor een kentering. Tussen 2004 en 2009 nam het aaantal pontjes in Nederland met 24 procent toe. Daar waren kabelveerponten met zelfbediening bij en zelfs veerpontjes op zonne-energie, maar een overzetveer is een overzetveer.
En dit heet dan de overkant/ Onthoudt u dat dus goed/Want dat is van belang voor als u oversteken moet.
In het recent verschenen onderzoek De verdiensten van veerdiensten wordt berekend dat de 243 veren jaarlijks 333 miljoen omrijkilometers besparen, zodat het aloude pontje nog goed is voor het milieu ook. In 2006 zorgde een iniatiefwet van de SGP ervoor dat ern een pondjesfonds van tien miljoen in het leven werd geroepen, zodat veel onrendabele pontjes in de vaart konden blijven. De veerman die van zijn pontje kon leven bestaat niet meer, rendabele veren bestaan niet. De totale exploitatietekort bedraagt jaarlijks zes miljoen euro.Heen en weer, heen en weer.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten